SKADA I FASTIGHET?
Då är du på rätt plats

Våra tjänster

Besiktning

Vi besiktigar och fastställer skadeorsak och upprättar kalkyler för återställning. Vi tar fram samtliga underlag som behövs vid fördelning av kostnader mellan de olika parterna i en skada.

Rivning

Rivning av skadat material genomförs med målet att skapa så liten påverkan som möjligt på fastighet och boende.

Avfukting

Vi genomför avfuktningen av vattenskador tillsammans med ledande företag inom området eller avfuktar i egen regi.

Återställning

Vi återställer i enlighet med gällande branschregler och med full transparens. Vi arbetar löpande under avtal eller mot kalkyl/offert.

referenser

Vad våra kunder säger

Kvalitet & miljö

Vi arbetar fokuserat för att vårt avtryck ska bli så litet som möjligt.

I vår bransch uppstår negativ påverkan framför allt genom transporter, det material vi tillför en fastighet och det avfall som uppstår.

Våra egna transporter
kommer snart vara fossilfria, vi har påbörjat bytet till elbilar och kommer snart ha genomfört bytet av hela vagnparken.

Våra materialleverantörer arbetar kontinuerligt med att förbättra utbudet för att vi ska få tillgång till mer miljövänliga material för återställning.

Vi sorterar vårt avfall på plats så långt det är möjligt, vi samarbetar med en ledande aktör inom avfallsåtervinning för hantering av vårt byggavfall.

pexels-julian-paolo-dayag-1673973
Nyproducerad lägenhet
Hantverkare arbetar
38+

års erfarenhet

Om oss

Vi har varit verksamma sedan 1986, våra anställda har gedigen yrkeskunskap och lång erfarenhet.

Vi åtgärdar skador i fastigheter på uppdrag av fastighetsägare och försäkringsbolag. Våra anställda har gedigen yrkeskunskap och lång erfarenhet. Sedan starten har vi genomfört många tusen återställningar efter skada. Alltifrån en enkel fuktmätning till nybyggnation efter brandskada.